Przestrzeganie BHP w firmie

Prowadząc firmę, każdy pracodawca zobligowany jest do szczególnego dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Podobna odpowiedzialność spoczywa także na kadrze zarządzającej, której między innymi zadaniem jest dbanie o odpowiednie warunki pracy dla swoich podwładnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czyli w skrócie BHP. Czym jest BHP w firmie? BHP, jak już wcześniej wspomniano jest Read more about Przestrzeganie BHP w firmie[…]