Co oznaczają kody na workach od śmieci?

 

Przeciętnie Polacy produkują około 280 kg śmieci rocznie. Warto zaznaczyć, że liczba ta stale wzrasta. Wynika to głównie ze wzrostu dobrobyty społecznego. Jednak by móc zaradzić temu problemowi coraz więcej powstaje nie tylko punktów do selektywnej zbiórki śmieci, ale również wprowadzane są nowe formy ich identyfikacji by przyspieszyć możliwość ich segregacji.

Sposoby na segregacje śmieci

odpady niebezpieczne kodyW Polsce istnieje kilka sposobów segregowania śmieci. Jednak najbardziej popularną metodą jest właśnie segregowanie śmieci pod względem ich kategorii. Wyróżnić możemy śmieci, które są oznaczane kolorem żółtym do którym przeznaczone są do plastików, niebieskie do papieru, zielone do odpadów zielonych, a czarne do odpadów zmieszanych. Taki system stosuje w miejscach, gdzie występuje duże skupisko ludzi, w szczególności na osiedlach. W przypadku domów jednorodzinnych również prowadzi się tego typu pojemniki. Jednak w większości każdy z tych mieszkańców dostaje worek, które podzielony jest na bezpieczne i odpady niebezpieczne kody. Celem tych kodów jest identyfikacja ilości i rodzajów odpadów komunalnych, które są odbierane z danej nieruchomości. Umożliwia to zdecydowanie lepsza kontrolę nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorstwo zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Warto zaznaczyć, że takie kody również ułatwiają możliwość przewidywania na przyszłość kiedy mniej więcej kiedy określonej kategorii śmieci będzie więcej a innych mniej. Takie śmieci po zebraniu z danego rejonu trafiają do punktu selektywnej zbiórki odpadów w którym są dzielone na te które trafia do odzysku a te które niestety już nie.

Praca związana z efektywnym zbieraniem i segregowaniem śmieci wymaga pracy wielu ludzi, sprzętu i maszyn. Jednak by tak się stało śmieci te już od samego początku powinny być segregowane przez domowników. W tym celu warto przeprowadzać akcje lub kampanie informacje jak należy prawidłowo robić takie rzeczy.