Cykliczne szkolenia i kursy

Każdy człowiek stara się prowadzić zdrowy i bezpieczny tryb życia. Jest to związane z jego dbałością o zdrowie i sprawność oraz o bezpieczeństwo. Zasad tych trzyma się zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Dlatego też interesuje się różnymi nowinkami w tym zakresie, a gdy zachodzi taka potrzeba chętnie uczestniczy w oferowanych kursach czy szkoleniach.

Kto przeszkoli pracowników?

szkolenia okresowe bhp wrocławJuż w chwili podejmowania zatrudnienia zobowiązany jest do zaliczenia pewnych szkoleń, przede wszystkim wiąże się to z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szkolenia te organizuje i w całości finansuje pracodawca, a zdobyta w trakcie ich trwania wiedza i umiejętności pozwalają na spokojne i bezpieczne funkcjonowanie pracownika na terenie zakładu. Jeśli więc interesują nas szkolenia okresowe bhp Wrocław dysponuje najlepszą kadrą instruktorską w okolicy. Każde szkolenie przygotowywane jest indywidualnie pod potrzeby poszczególnych pracodawców i dopasowane do wykształcenia pracowników oraz zajmowanych przez nich stanowisk. W czasie ich trwania poznają oni swoje prawa oraz obowiązki. Zostaną zapoznani z topografią firmy oraz znajdującymi się tam zabezpieczeniami i oznaczeniami. Będą umieli poruszać się drogami ewakuacyjnymi oraz użyć wszelkich zaworów zapewniających bezpieczeństwo na terenie firmy. Dowiedzą się jak powinny być wyposażone ich stanowiska pracy i jaka odzież ochronna oraz obuwie obowiązuje w miejscu zatrudnienia. Będą wiedzieli jakie warunki powinny panować w miejscu w którym wykonują swoje zadania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to priorytet dla każdego pracodawcy. Zaniedbania w tym zakresie grożą poważnymi sankcjami. Ze znajomości podstawowych zasad musi się wywiązywać zarówno pracownik jak i pracodawca. Pomogą nam w tym profesjonalni instruktorzy bhp z Wrocławia.