Czy biuro rachunkowe zajmuje się też windykacją?

Biuro rachunkowe jest instytucją, która może założyć każdy obywatel posiadający osobowość prawną, jest osobą niekaralną, oraz może zawrzeć umowę ubezpieczenia za szkody wyrządzone w związku z działalnością biura.

Specyfika działania biura rachunkowego

biuro księgoweDo podstawowych zadań biura rachunkowego należy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • kontrolowanie stanu pasywów i aktywów, oraz ich wycena
 • prowadzenie comiesięcznych rozliczeń
 • bilansowanie stanu wydatków
 • ochrona danych osobowych klientów
 • odpowiedzialność podczas kontroli podatkowej lub skarbowej
 • biuro rachunkowe obsługuje także sprawozdawczość względem KRS, NBP, KRS względem swoich klientów.

Windykacja zobowiązań

Windykacja oznacza dochodzenie roszczeń za pomocą dostępnych środków prawnych. Windykację dzielimy na:

 • polubowną
 • sądowniczą
 • komorniczą
 • karną.

Windykacje rozpoczyna się od wysyłania ponagleń do zapłaty, polubownego załatwienia sprawy, gdy to nie przynosi skutku sprawa kierowana jest na drogę sądową lub ostatecznie komorniczą. Należy pamiętać, że indykator nie może:

 • zająć lub spisać majątku dłużnika
 • wejść do mieszkania bez zgody dłużnika
 • upubliczniać informacji o zadłużeniach dłużnika
 • naruszać godność osobistą dłużnika
 • przekazywać fałszywych informacji dłużnikowi.

firmy windykacyjneProwadzenie windykacji najlepiej zlecić kompetentnym osobom lub instytucjom. Należy się liczyć bowiem z wieloma uregulowaniami prawnymi, o których możemy nie mieć pojęcia. Windykację możemy zlecić biuru rachunkowemu, jeśli prowadzi ono księgowość naszej firmy windykacyjnej i prowadzi usługi windykacyjne. A także firmie windykacyjnej, która zajmuje się tym z założenia, zna wszelkie procedury dotyczące procesu windykacji.

Obsługa zobowiązań windykacyjnych przez biura rachunkowe

Biura rachunkowe mogą zajmować się także windykacją. Jeżeli biuro ma w swojej ofercie usługi windykacyjne. Oferta taka obejmuje między innymi wysyłanie wezwań do zapłaty, pisanie pozwów, przedstawicielstwo w postępowaniach sądowych, prowadzenie w imieniu klienta postępowań egzekucyjnych i odnalezienie majątku dłużnika.

W zakresie windykacji prowadzonej przez biuro księgowe znajdą się:

 • ostateczne wezwanie do uiszczenia zapłaty
 • postępowanie sądowe
 • egzekucja komornicza
 • odwołanie do pozwu, pisma wyjaśniające.

Biuro rachunkowe mające w swojej ofercie procesy windykacyjne wycenia koszty takich procesów i może prowadzić je indywidualnie w zależności od potrzeb indywidualnych klienta. Biuro rachunkowe, które prowadzi również usługi windykacyjne powinno monitorować należności swojego klienta, sprawnie przeprowadzić windykację przedsądową. Przygotować dokumenty do poprowadzenia spraw sądowych o spłatę należności, kiedy powyższe działania windykacyjne nie przynoszą skutku biuro księgowe może także skierować sprawę na drogę postępowania komorniczego, a także korzystają z usług biura detektywistycznego.

Usługi firm windykacyjnych

windykacjaJeśli nie prowadzimy księgowości za pomocą biura księgowego i zlecić mu windykacji naszych należności wśród dłużników. Wtedy musimy skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna ma za zadanie odzyskanie naszych pieniędzy od dłużników. Na początek windykacja jest polubowna – firma windykacyjna wysyła zawiadomienia, wysyła ponaglenia do zapłaty. Kiedy to nie przynosi skutku windykacja wkracza na drogę sądową. Finałem windykacji sądowej jest oficjalny nakaz do zapłaty i tytuł egzekucyjny. Jeśli jednak dłużnik nadal nie reguluje zobowiązań w sprawy wkracza komornik, gdy i jednak to nie wystarcza może dojść do tzw. windykacji karnej czyli wyprzedaży majątku dłużnika na rzecz jego zobowiązań. Komornikowi bowiem przysługują większe prawa, jakich nie posiada firma windykacyjna.


 

Źródła:

 

Podsumowanie:

windykacjaPrzyglądając się działalności windykatorów lub firm windykacyjnych nie możemy ulec stereotypowi, że to już najgorsze rozwiązanie, otóż nie. Firma windykacyjna ma pomóc nam znaleźć rozwiązanie. Dlatego dobrze poprowadzona windykacja, nawet przez biuro księgowe, powinna doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy i spłaty długu bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową.

Leave a Comment