Czy do tłumaczenia prawniczego trzeba być adwokatem?

Pomimo coraz szerszej liczby osób posługujących się językami obcymi jak angielski, niemiecki, hiszpański czy francuski, wciąż istnieją biura tłumaczeń oferujących przekład dokumentów i tekstów na język polski. Jednym z największych, a zarazem wciąż rozwijających się elementów branży tłumaczeniowej jest tłumaczenie prawnicze.

Charakterystyka tekstów prawniczych

tłumaczenia prawniczeW tekstach prawniczych, zastosowany język jest fachowy, a także ma bardzo wysoki stopień sformalizowania, dodatkowo jest bardzo precyzyjny i ściśle powiązany z tematyką. Tłumacz nie może pozwolić sobie na różnorodne interpretacje, jak w przypadku języka potocznego. Zastosowana terminologia jest ściśle powiązana z poruszanym kontekstem. Klasycznym przykładem mogą być pojęcia: „małoletni”,”nieletni”, „młodociany”. Gdzie pierwsze określa osobę przed 18-tym rokiem życia, która nie zawarła małżeństwa, natomiast nieletni to osoba będąca poniżej 17-tego roku życia. Ktoś nazwany młodocianym z punktu Kodeksu Karnego jest sprawcą, który podczas popełnienia przestępstwa nie ukończył 21-ego wieku oraz w czasie orzekania pierwszej instancji 24-tego. W życiu codziennym, możliwe jest stosowanie tych pojęć naprzemiennie, natomiast w tłumaczeniach prawnych uważa się to za błąd. Poza tym język prawniczy ma skomplikowaną składnię i nietypowe zastosowanie znaków przystankowych. Zdania są zazwyczaj długie i złożone wielokrotnie. Dlatego osoba się tym zajmująca powinna nie tylko mieć chociaż trochę pojęcia z dziedziny prawa, ale także znać dobrze język obcy ze strony urzędowej.

Tłumaczenia uwierzytelnione przez biuro tłumaczeń w Warszawie

tłumaczenia teczniczneTłumaczeniami uwierzytelnionymi zazwyczaj nazywamy przysięgłymi, chociaż nie zawsze wymagają one pieczątki. Mimo to tłumacz przysięgły, ma obowiązek zapewnienia jak najwyższej jakości i fachowości przekładanego tekstu. Co innego jeżeli chcemy uwierzytelnić tłumaczenie. W tym przypadku tłumacz przysięgły sprawdza wcześniej przetłumaczony tekst przez kogoś innego, najczęściej tłumacza technicznego, następnie układa tekst zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Po zakończeniu tych czynności wpisuje wykonanie uwierzytelnienia do księgi rejestrowej. Z usług takich osób, zobowiązane są korzystać zwykle organy wymiaru sprawiedliwości, policja, prokuratura czy rzadziej administracja publiczna. Na przykładzie jednego z biur tłumaczeń znajdujących się w Warszawie, możemy zauważyć że branża oferuje najczęściej tłumaczenie pisemna lub ustne, w wielu językach z zakresu:

 • tłumaczeń przysięgłych jak akty ślubu, urodzenia, zgonu, świadectwa szkolne itp.
 • tłumaczeń zwykłych typu korespondencja;
 • tłumaczeń specjalistycznych;
 • tłumaczeń technicznych jak instrukcje obsługi, normy itp.;
 • tłumaczeń naukowych;
 • tłumaczeń medycznych typu wyniki badań, dokumentacje choroby itd.;
 • tłumaczeń ekonomicznych;
 • tłumaczeń prawniczych czyli umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne itp.;
 • tłumaczeń turystycznych, literackich, popularno-naukowych;
 • tłumaczeń budowlanych;

Uwierzytelnionego tłumaczenie nie może jednak świadczyć zwykły tłumacz, musi to być specjalista z ukończonym egzaminem z umiejętności tłumaczenia z danego języka na język polski i odwrotnie. Poza tym musi on być wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy liczyć się również z znacznie wyższą ceną tłumacza uwierzytelnionego niż tradycyjnego.

Adwokat, a tłumaczenia prawnicze

radca prawny w kancelariiPrzede wszystkim należy rozróżnić dwie istotne kwestie jak teksty prawnicze i teksty prawne. Pierwsze oznaczają teksty napisane w języku prawniczym, który na co dzień stosują prawnicy są to np. artykuły naukowe czy analizy prawnicze, umowy pełnomocnictwa, dokumenty dotyczące zakładania spółek. Natomiast teksty prawne są pisane językiem prawa, a do ich grupy zalicza się akty i dokumenty prawne, które utworzyły organy ustawodawcze. Przykładem jest tutaj konstytucja, ustawa, rozporządzenie czy umowy międzynarodowe. Aby tłumaczyć teksty z tej dziedziny nie jest wymagane posiadanie tytuły prawnika czy adwokata. Ta zasada obowiązuje również w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych. W ustawie jedynie wspomniano, że wymagane jest ukończenie studiów wyższych z uzyskaniem tytułu magistra z zakresu filologii.

 


Informacje związane z tematem dostępne są również na:

 • Lex.pl – portal internetowy poruszający zagadnienia prawne
 • Kancelariebydgoszcz.pl – strona internetowa radcy prawnego i adwokata z Bydgoszczy
 • Agence Gemra – witryna internetowa agencji z Warszawy wykonującej tłumaczenia konferencyjne i prawnicze

Podsumowanie

Pomimo, że do tłumaczeń prawniczych i uwierzytelnionych nie wymagane jest wykształcenie adwokackie czy prawnicze, osoby posiadające wiedzę z jedno i drugiego zakresu są bardzo cenione w branży. Z racji, że sytuacja gdzie tłumacz jest i filologiem i prawnikiem jest najlepsza, warto przekład ważnych dokumentów powierzyć właśnie takiej osobie.

Leave a Comment