Czym jest charakterystyka energetyczna?

Ze względu na rosnące zużycie mediów konieczne jest stosowanie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć szkodliwą emisję różnych substancji do atmosfery. Jest to związane ze sposobem wytwarzania ciepła czy prądu. Do tej pory media te były głównie pozyskiwane poprzez spalanie paliw tradycyjnych takich jak chociażby węgiel. Przy okazji do atmosfery przedostawały się szkodliwe gazy cieplarniane.

Zapotrzebowanie na energię nowoczesnych budynków

świadectwo charakterystyki energetycznej lokaluObecnie konieczne jest stosowanie alternatywnych sposobów, które nie stanowią takiego obciążenia dla środowiska. Dodatkowo niezbędna jest optymalizacja ilości energii zużywanej w budynkach. Dla nowych obiektów wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, które pozwala określać ile energii jest potrzebne do jego funkcjonowania w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy. Pod uwagę brana jest zarówno energia pierwotna jak i również ta pochodząca z odnawialnych źródeł energii. Wynikiem prowadzonych działań jest stworzenie swoistego raportu, w którym znajdują się wszelkie niezbędne informacje o obiekcie, jego usytuowaniu oraz lokalizacji. Oprócz tego znajduje się również zapotrzebowanie na energię przedstawione w formie graficznej. Dzięki temu każdy może w łatwy sposób odczytać czy wartość jest satysfakcjonująca czy nie. Tego typu dokumenty są coraz częściej wymagane zarówno przez deweloperów jak i również inwestorów prywatnych.

Dodatkowo w aktach prawnych można znaleźć zapisy, które nakładają wymóg sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Taki dokument może sporządzić jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Warto wspomnieć, że również niektóre obiekty już eksploatowane muszą mieć wystawiony taki dokument. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest dbanie o środowisko naturalne.