Czym jest prądowy przekładnik?

Wykonywanie wielu pomiarów to źródło cennych informacji. Szczególnie ważne jest stosowanie aparatury pomiarowej przy pracach związanych z prądem oraz urządzeniach, które z niego korzystają. Obliczanie poszczególnych wartości prądu jest bardzo ważne i odbywa się ono przy pomocy takich urządzeń, jak na przykład przekładnik.

Podstawowa wiedza z zakresu przekładników

przekładnik prądowyPrzekładnikiem prądowym nazywamy urządzenie elektryczne, który służy do wykonywania pomiaru natężenia prądu. To inaczej transformator jednofazowy o małej mocy pracujący w zbliżonym stanie do zwarcia. Uzyskany stosunek natężeń prądu, który otrzymuje się z dwóch uzwojeń, nazywany jest przekładnią prądową. Poprzez wyznaczenie tej wartości oraz pomiar małego natężenia prądu z uzwojenia wtórnego, można uzyskać ile wynosi prąd o dużym natężeniu z uzwojenia pierwotnego. Przekładnik prądowy znajduje zastosowanie jako rozszerzenie zakresu pomiarowego amperomierzy oraz jako rozdzielenie obwodów pomiarowych i zabezpieczeniowych od głównego toru prądowego. Jest to bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo osób, które wykonują wszelkie niezbędne pomiary. Umieszczając przekładnik w specjalnych konstrukcjach należy wprowadzić do nich również ciągłego podmagnesowania prądem stałym, aby przesunąć punkt pracy do największej przenikalności magnetycznej, a co za tym idzie – zwiększyć czułość przekładnika dla małych prądów. Przekładniki często łączy się w układy, które pozwalają na sumowanie prądów płynących przez różne punkty obwodu.

Rodzajów przekładników jest kilka, w większości i tak stosuje się te prądowe, które pozwalają na wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów. Dzięki nim urządzenia, które związane są z przepływem prądu mogą długo i bezawaryjnie pracować. Jest to jeden z podstawowych elementów w systemach elektrycznych i zasilanych prądem.