Jak kalibrować profesjonalne mierniki?

Każdy miernik który jest użyty w zastosowaniach profesjonalnych, powinien być we właściwy sposób skalibrowany. Jest to bardzo ważne, aby wskazywane przez niego wyniki, nie mogły być poddawane w wątpliwość. Taka kalibracja jest wykonywana w profesjonalnych laboratoriach.

Jak wzorcuje się urządzenia pomiarowe?

wzorcowanie przyrządów pomiarowychNa przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie wzrosła rola mierników elektrycznych w różnych dziedzinach gospodarki. Aby podawane przez te urządzenia wyniki pomiarów miały odniesienie w rzeczywistości, muszą być one odpowiednio skalibrowane. Procedura ta, znana jako wzorcowanie przyrządów pomiarowych, ma na celu wprowadzenie w pamięć danego miernika tak zwanego wzorca miar. Dzięki niemu, dane urządzenie pomiarowe podczas wskazywania wyników pomiarów będzie się mogło odnosić do jednego, uniwersalnego wzorca. Dzięki temu, wyniki pomiarów z różnych urządzeń będą mogły być ze sobą porównywane. Jest to bardzo ważne, szczególnie gdy miernik ma być używany w zastosowaniach stricte profesjonalnych. W takim wypadku, aby wyniki pomiarów nie mogły być poddawane w wątpliwość, wzorcowanie jest procedurą bezwzględnie wymagana. Przeprowadza się ja w profesjonalnych laboratoriach i jest podzielona na kilka bardzo ważnych etapów. Jednym z ważniejszych jest niewątpliwie etap testowania danego miernika, czy posiada on wystraczająco wysoką wiarygodność pomiarów. Część mierników na tym etapie wzorcowania zostaje odrzucana. Ostatni etap te ważnej procedury to zaś już przyznanie miernikowi odpowiedniego certyfikatu, potwierdzającego jego wysoką dokładność.

Każdy miernik  która ma być użyty w zastosowaniach profesjonalnych wymaga odpowiedniej kalibracji. Jest to bardzo ważne, aby wskazywane przez niego wyniki nie mogły być poddawane w wątpliwość. Mierniki muszą być kalibrowane w profesjonalnych laboratoriach.