Jak można kontrolować najważniejsze parametry sieci?

 

Chcąc utrzymać ciągłość produkcji należy wziąć pod uwagę różne czynniki, które mogą mieć na to wpływ. Jednym z nich jest z całą pewnością zasilanie urządzeń i maszyn, które powinno mieć odpowiednie parametry. Wszelka zmiana przebiegu napięcia może bowiem prowadzić do zmiany wydajności czy sprawności maszyn, które są podłączone do zakładowej sieci. Właśnie dlatego niezbędne jest podejmowanie zdecydowanych działań.

Jak sprawdzić jakość zasilania urządzeń?

kontrola jakości energii elektrycznejPowinny one umożliwić odczyt i rejestrację wszelkich najważniejszych wielkości oraz ich wartości. Można tutaj wymienić chociażby wartość napięcia, natężenie prądu, współczynniki zawartości harmonicznych czy współczynnik mocy. Każdy z tych parametrów ma znaczący wpływ na funkcjonowanie maszyn oraz koszty ponoszone przed przedsiębiorcę. Często w zakładach wdrażana jest kontrola jakości energii elektrycznej, którą realizuje się za pomocą specjalistycznych analizatorów. Na rynku dostępne są różne wersje aparatury pomiarowej, które różnią się między sobą właściwościami oraz funkcjonalnościami. W niektórych obiektach sprawdzą się modele przeznaczone do zbierania danych w układach jednofazowych, w innych z kolei wersje trójfazowe. Warto wspomnieć, że podczas wyboru odpowiedniego analizatora czy rejestratora należy kierować się również jego dokładnością odczytu. Im dokładniejsze informacje zostaną odnotowane tym można je następnie lepiej wykorzystać do planowania dalszych działań.

Mowa tutaj o modernizacjach poszczególnych maszyn czy inwestycjach w rozbudowę parku i zaplecza technologicznego. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest kontrolowanie zużycia mediów w zakładzie oraz jakości dostarczanej do urządzeń energii. Jedno zagadnienie wiąże się z drugim w sposób bezpośredni. Jeśli bowiem z jakichś powodów energia jest gorszej jakości może to prowadzić do obniżenia sprawności, a co za tym idzie wzrostu zużycia. Właśnie dlatego tak ważne jest realizacja działań mających na celu zbieranie jak największej liczby danych.