Jak prowadzić księgowość w dużej firmie?

Właściwe prowadzenie księgowości zwłaszcza w dużej firmie jest kluczem do jej sukcesu jednak jak właściwie taka księgowość prowadzić to już zupełnie inna sprawa i w gruncie rzeczy wcale nie taka prosta. Warto zatem zapoznać się z kilkoma rozwiązaniami i wskazówkami jak prowadzić taką księgowość.

Rachunkowość przedsiębiorstw – czyli czym jest rachunkowość

Internetowe biuro rachunkoweRachunkowość w ogólnym rozumieniu jest system ewidencji gospodarczej ujmowanej w systemie pieniężnym. Głównym celem rachunkowości jest stworzenie i przedstawienie realnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego przedsiębiorstwa. Ogólne rzecz biorąc rachunkowość jest dość szerokim pojęciem, a w jego obręb wchodzą takie poddziały jak:

  • księgowość,
  • kalkulacja,
  • sprawozdawczość.

Przy czym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa najważniejsze znaczenie ma księgowość.

Rachunkowość dla dużych spółek – czyli co wchodzi w jej skład

dotacje unijne dla małych firmRachunkowość firm zwłaszcza tych dużych jest dość złożona, dlatego do jej obsługi zwykle należy wynająć zewnętrzne biuro rachunkowe, które zapewni kompleksową i pełną obsługę. Co za tym idzie w skład takiej rachunkowości wchodzą takie czynności jak księgowość, do której zaliczają się takie operacje jak; prowadzenie księgi rachunkowej, podatkowej, ewidencji ryczałtowej, środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych. Kolejnym z aspektów, który spiera biuro rachunkowe jest prowadzenie lub tez wspieranie działu kadr i plac, co za tym idzie prowadzone są w tym zakresie takie działania jak: naliczanie wynagrodzenia, sporządzanie rozliczeń i deklaracji oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników.

Księgowość dla dużych firm – odpowiednie programy

księgowośćJeśli chodzi i duże firmy to do ich obsługi konieczne są profesjonalne program księgowe. Programy te przystosowane do potrzeb i specyfiki dużych przedsiębiorstw, co za tym idzie tego rodzaju oprogramowanie ma większe możliwości od swoich prostszych i darmowych wersji. Jeśli chodzi o profesjonalne programy księgowe dla dużych firm ich zaletą jest to, że nie trudno znaleźć księgowego, który umie taki program obsługiwać. Tego rodzaju programy księgowe pozwalają na obsługę księgowości prowadzonej zarówno w systemie pełnym jak i na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Programy księgowe przeznaczone dla dużych firm mają także te zaletę, że są dość elastyczne, co w praktyce oznacza, że pozwalają one na realizację wielu zadań do których można by zaliczyć takie funkcje jak:

  • tworzeniem zakładowych planów kont,
  • prowadzenia ewidencji kosztów,
  • rejestracja wpływów.

A także wiele więcej, konkretne funkcje jakie ma program księgowy zależy od samego programu, a na rynku jest ich całkiem sporo. Najlepiej jednak wybierać te sprawdzone, bon wówczas mamy pewność, ze ich obsługa dla księgowego będzie łatwa.

Jak się korzystnie rozliczać, czyli tania księgowość

księgowośćZarówno duża jak i mała firma ma kilka możliwości jeśli chodzi o to w jakiej formie księgowość ma być prowadzona. Standardowa forma to księgowość prowadzona wewnątrz firmy, czyli zatrudnienie księgowego, która za pomocą specjalnego programu księgowego będzie prowadził księgowość firmy. Z rozwiązaniem tym wiążą się takie utrudnienia, jak konieczność stworzenia nowego miejsca pracy, płacenie stałego wynagrodzenia i zapewnienie odpowiedniego zaplecza, a także znalezienie odpowiedniego pracownika. Innym rozwiązaniem może być wspomniane już zlecenie prowadzenie księgowości zewnętrznemu biurze księgowemu. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stwarzania nowego miejsca pracy i szeregu rzeczy z tym związanych, jednak rozwiązanie to zawsze w pewnym sensie ogranicza wgląd w księgowość własnego przedsiębiorstwa. Innym rozwiązaniem jest księgowość internetowa, jednak rozwiązanie to nie do końca sprawdza się w przypadku pełnej księgowości.


Tekst powstał przy pomocy:


Podsumowując

Księgowość dużej firmy jest zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, a co za tym idzie do jej prowadzenia potrzebne są odpowiednie rozwiązania i środki, dostosowane do jej specyfiki.

Leave a Comment