Jak utrudnić osobom niepowołanym wejście na teren budowy ?

Przepisy Prawa Budowlanego nakazują ogrodzenie placu budowy. Ma to zapowiedz dostanie się osób niepowołanych na plac budowy. Takie ogrodzenia najczęściej są tymczasowe i mogą być wykonane z siatki lub elementów modułowych.

Jak zabezpieczyć budowę ogrodzenia frontowego?

Siatka ogrodzeniowaOgrodzenie frontowe jest ogrodzeniem, które pełni funkcję dekoracyjną. Najczęściej jest ono montowane od frontu budynku, stąd jego nazwa. Bardzo czeto podczas montażu ogrodzenia frontowego wykonywane są wykopy. To właśnie je należy zabezpieczyć, aby żadna osoba nie powołana wpadła do nich. Również podczas budowy ogrodzenia frontowego jesteśmy narażenie na dostanie się osób nieupoważnionych na naszą działkę. Jeśli taka budowa trwa dłużej niż jeden dzień, to warto jest wykonać ogrodzenie tymczasowe, prowizoryczne. Ogrodzenie frontowe składa się z:

  • furtki
  • przęseł ogrodzeniowych
  • bram
  • słupów
  • podpórek

Czy warto ogradzać teren budowy siatkami ogrodzeniowymi?

Siatka ogradzającaJedną z możliwości wykonania ogrodzenia placu budowy jest siatka ogrodzeniowa. Siatki ogrodzeniowe najczęściej są montowane do słupków drewnianych lub metalowych. Słupki montuje się w miarę równych odstępach od siebie. Warto słupki narożnikowe zabezpieczyć podpórkami. W przypadku słupków metalowych, ich montaż jest trochę dłuższych, ponieważ należy wykonać również wylewkę betonową, która ustabilizuje nasz słupek. Wytrzymałość oraz trwałość takiego ogrodzenia z siatki zależy głównie od materiału z które jest ono wykonane. Jeśli siatka taka została ocynkowana to na pewno jej odporność na korozje jest wysoka. Siatki bardzo często są stosowane na budowach, które odbywają się na dużych obszarach. Siatki ogrodzeniowe bardzo dobrze sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest dobra widoczność, czyli przykładowo przy ruchliwych ulicach. Również w takim przypadku łatwiejszy jest wyjazd dla pojazdów wykorzystywanych na budowie. Minusem takiej siatki jest na pewno łatwość przedostania się złodziei na teren budowy. Dlatego bardzo często, w przypadku większych budów, gdzie składowane są materiały oraz sprzęty wynajmuje się osobę do ochrony całego terenu budowy. W siatce ogrodzeniowej budowy musi znaleźć się wejście dla pracowników, oraz bramy wyjazdowe.

Jak zabezpieczono teren budowy w Łodzi, na którym używano dźwigów oraz podnośników?

Dźwigi na budowieTeren budowy, gdzie wykorzystywano dźwig oraz podnośnik w Łodzi zabezpieczono elementami modułowymi. Takie ogrodzenie występuje w postaci pełnej oraz ażurowej. Ogrodzenie placu budowy powinno mieć przynajmniej 1,5 metrów wysokości. Ogrodzenie powinno być tak zamontowane, aby nie stwarzało zagrożenia dla innych osób. Również materiałów nie można składować bezpośrednio przy nim. Na owej budowie zostały wykorzystane ogrodzenie pełne. Były one wykonane z blachy, która została ocynkowana. Dzięki czemu była ona odporna na korozję. Poszczególne elementy ogrodzenia zostały umieszczone w stópkach betonowych, które zapobiegały wywracaniu się ogrodzenia oraz sprawiały, se było ono stabilne. Wytrzymałość na podmuchy wiatru takie ogrodzenie pełne zyskało dzięki podpórkom – zastrzałom. Takie ogrodzenie modułowe pełne swoją stabilnością na pewno w pewien sposób odstraszają potencjalnych złodziei. Dźwigi z Łodzi na budowie były wieżowe, więc takie ogrodzenie nie tylko chroniło przed potencjalnymi złodziejami, ale również przed zagrożeniami, które mogły spotkać osoby, które przypadkiem dostały się na teren budowy. Dźwigi wieżowe na danej budowie poruszały się po torowisku, a więc i to miejsce musiało zostać odpowiednio zabezpieczone.


Wartościowe źródła wiedzy związane z tematem:


Podsumowanie


Ogrodzenie terenu budowy jest bardzo ważne i należy to robić. Po pierwsze zabezpieczamy budowę przed potencjalnymi złodziejami, po drugie nikt nie powołany nie kręci się nam po niej. Trzecim argumentem jest brak osób nie powołanych, a więc i brak wypadków z ich udziałem.

Leave a Comment