Konsolidacja (amalgamacja) spółek

Przejęcie to zakup jednej firmy lub przedsiębiorstwa przez inną firmę lub inny podmiot gospodarczy. Konkretne cele akwizycji mogą być zidentyfikowane poprzez niezliczone sposoby, w tym badania rynku, ekspozycje handlowe, podesłane z wewnętrznych jednostek biznesowych lub analizę łańcucha dostaw.

Transakcje fuzji i przejęć spółek

łączenie spółekTaki zakup może dotyczyć 100% lub prawie 100% aktywów lub kapitału własnego przejmowanego podmiotu. Konsolidacja/amalgamacja ma miejsce, gdy dwie firmy łączą się w nowe przedsiębiorstwo, a żadna z poprzednich firm nie pozostaje niezależna. Przejęcia dzielą się na przejęcia „prywatne” i „publiczne”, w zależności od tego, czy spółka przejmowana lub łącząca się (określana również jako spółka docelowa) jest czy nie jest notowana na publicznej giełdzie papierów wartościowych. Niektóre spółki publiczne traktują przejęcia (łączenie spółek) jako ważną strategię tworzenia wartości. Dodatkowym wymiarem lub kategoryzacją jest to, czy przejęcie jest przyjazne czy wrogie. To, czy transakcja zakupu jest postrzegana jako „przyjazna” czy „wroga”, zależy w znacznym stopniu od tego, w jaki sposób proponowane przejęcie jest komunikowane i postrzegane przez zarząd, pracowników i udziałowców spółki przejmowanej. Zazwyczaj komunikacja w ramach transakcji fuzji i przejęć odbywa się zgodnie z obowiązującą klauzulą poufności (gdzie przepływ informacji jest ograniczony na podstawie umów o zachowaniu poufności). W przypadku przyjaznej transakcji spółki współpracują w negocjacjach. W przypadku transakcji wrogiej zarząd i/lub kierownictwo spółki przejmowanej nie jest skłonne do zakupu lub zarząd spółki przejmowanej nie wie wcześniej o ofercie.

Wrogie przejęcia mogą, i często tak się dzieje, ostatecznie stać się „przyjazne”, ponieważ jednostka przejmująca uzyskuje aprobatę dla transakcji ze strony zarządu spółki przejmowanej. Zwykle wymaga to poprawy warunków oferty i/lub przeprowadzenia negocjacji.