Kurs komercyjnego pilota drona

Na placach budowy wykorzystujemy drony nie tylko w celu oceny stanu konstrukcji czy dokonywania inspekcji miejsc w które normalnie nie można się dostać, ale również jako transport lekkich materiałów i narzędzi. Do tego celu używamy nowoczesnych bezzałogowych maszyn transportowych, o wysokim poziomie automatyzacji.

Zaawansowany kurs profesjonalnego operatora drona

dron szkolenieTakie drony nie są użytkowane na co dzień, gdyż są znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze do obsługi. Dla osoby obsługującej taki dron szkolenie było więc niezbędne nie tylko do samego przystąpienia do pracy, ale również do sprawnego operowania maszyną i wykorzystywania wszystkich jej możliwości. Kursy na drony wyspecjalizowane przeprowadzane są przez kilka najlepszych ośrodków szkoleniowych w kraju, w tym i ten do którego regularnie zgłaszają się nowi operatorzy z naszej firmy. Szkolenia operatorów zawodowych różnią się bowiem od standardowych, rozpowszechnionych kursów, przede wszystkim skupiając się na obsłudze dronów użytkowych i wyspecjalizowanych. Są rekomendowane osobom już posiadającym certyfikat i doświadczenie w pilotowaniu bezzałogowej maszyny latającej, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie by brała w nich udział osoba bez doświadczenia, chcąca odbyć trudniejszy i bardziej wymagający kurs już na początku kariery.

Ukończenie zaawansowanego kursu jest bowiem podstawą do otrzymania certyfikatu operatora, aczkolwiek odbycie podstawowego szkolenia bardzo ułatwia przyswajanie trudnych zagadnień, dotyczących niestandardowych modeli dronów. Większy nacisk kładziony jest bowiem na techniki sterowania i obsługę funkcji maszyny w autonomicznym trybie działania, oraz na wszelkie kwestie techniczne, mogące ułatwić ewentualną konserwację czy naprawę rozbudowanego drona.