Mobilny monitoring bezprzewodowy

Pokazy historyczne jakie organizowaliśmy co roku miały coraz większy rozmach i gromadziły drużyny i rzemieślników z całego kraju. W tym roku impreza miała być największą, jaką dotychczasowo zorganizowaliśmy, jednak oprócz oczywistych zalet tak dużego eventu, pojawiły się również nowe problemy z organizacją.

Monitoring bezprzewodowy na imprezie masowej

Mobilny monitoring imprez masowychPodstawowym problemem była sama skala imprezy, gdzie bardzo trudno było zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Zwłaszcza rzemieślnicy, sprzedający nierzadko bardzo kosztowne ozdoby, narażeni byli na nieprzyjemne sytuacje i przez dłuższy czas debatowaliśmy nad możliwością polepszenia poziomu bezpieczeństwa. Jeden z kolegów z drużyny, pracujący na co dzień jako dowódca ochrony, zaproponował mobilny monitoring imprez masowych jako owe rozwiązanie. Był to system monitorowania wizyjnego, który opierał się głównie na urządzeniach połączonych z rejestratorem za pomocą sygnału wifi, więc mógł być używany w dowolnym miejscu. Kamery, nie posiadające żadnych przewodów i wyposażone we własne zasilanie, mogły zostać umieszczone w dowolnie wybranym punkcie, a ich montaż był tym łatwiejszy, iż nie musiały być tam przytwierdzone na stałe. Rejestrator takiego systemu był sterowany z poziomu zwykłego laptopa, z zainstalowanym programem sterującym, i mógł być on obsługiwany z dowolnego miejsca na imprezie.

Był to ogromnie wygodny sposób na ustawienie tymczasowego systemu monitorowania, a po ogłoszeniu informacji o jego zastosowaniu, otrzymaliśmy od uczestników imprezy mnóstwo pozytywnych komentarzy. System ten nie miał być może rozdzielczości jaką osiągały stacjonarne odmiany, aczkolwiek był prosty w obsłudze i w montażu, gdyż nie wymagał tworzenia skomplikowanego planu monitorowania terenu imprezy.