Pomoc w upadłości konsumenckiej

Zachowanie płynności finansowej przez cały miesiąc bywa w niektórych przypadkach trudnym zadaniem. Zwłaszcza jeżeli ma się do spłaty kredyt, a wysokość wynagrodzenie jest poniżej średniej krajowej. Bywa, że ludzie zaciągają kredyty żeby spłacić bieżące raty, a to tworzy spirale długów.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

upadłość konsumencka gliwiceBieżące regulowanie swoich zobowiązań jest priorytetem dla większości osób, ale jednak życie jest nieprzewidywalne i zawsze może się zdarzyć coś, co diametralnie zmieni sytuacje materialną. Banki przeważnie natychmiast reagują, kiedy klient nie zapłaci choć jednej raty kredytowej, co skutecznie ponagla kredytobiorcę. Jednak czasem się zdarzają sytuacje, kiedy spłata długu w terminie jest niemożliwa. Jeżeli trwa to dłużej niż trzy miesiące, to każda indywidualna osoba może ogłosić upadłość konsumencką, która chroni ją przed znaczącym wzrostem kosztów. Jeżeli interesuje nas upadłość konsumencka Gliwice są miastem, w którym wiele osób posiada już taki status. Specjaliści z kancelarii zalecają, aby dobrze przemyśleć decyzję o ogłoszeniu upadłości, ponieważ jest to dość długi proces, który może się skończyć wyprzedaniem lub zlicytowaniem całego majątku. Przede wszystkim całe postępowanie upadłościowe rozpoczyna się złożeniem wniosku w stosownym sądzie i czekanie na dalsze decyzje. W tym przypadku sąd decyduje o postępowaniu, jego trybie i wydaje nakazy, które bezwzględnie musi wypełniać osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką. Może wydać nakaz oddania nieruchomości czy dowolnego dobra materialnego.

Upadłość konsumencką mogą ogłosić tylko osoby indywidualne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i spełniają szereg wymagań. Przede wszystkim utrata płynności finansowej i niemożność regulowania swoich zobowiązań powinny się utrzymywać minimum 3 miesiące.