Praca tłumacza przysięgłego i szkolenia dla urzędników

Powszechnie uważa się, że znajomość języka angielskiego jest tak powszechną, że po ukończeniu filologii angielskiej nie pozostaje nic innego, jak zostać nauczycielem. Nic bardziej mylnego! Owszem, absolwentów filologii angielskiej jest wielu, jednakże nie wszyscy skazani są na średnie zarobki. Osoby, które ukończyły studia wyższe filologiczne na tym kierunku na poziomie magisterskich, mają bowiem możliwość podejścia do egzaminów, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Egzamin ten, oczywiście odpłatny, daje uprawnienia do świadczenia usług tłumacza przysięgłego. Składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna polega na dokładnym przełożeniu tekstów z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski. Na każdy tekst, uczestnik egzaminu ma do dyspozycji godzinę. Podobne zasady obowiązują na części ustnej egzaminu.

Początek pracy tłumacza przysięgłego

tłumaczeniaGdzie może i w jaki sposób może więc pracować przysięgły tłumacz angielskiego? Ze względu na fakt, że mamy tutaj do czynienia z pełnieniem funkcji zaufania publicznego, przysięgły tłumacz może zatrudnić się w instytucjach publicznych, jak sądy czy urzędy. To jednak nie jedyna droga – przysięgli tłumacze zakładają samodzielne biura tłumaczeń. Mają w taki sposób szansę pracować dla własnej firmy i decydować, jakie zlecenia podejmują, a z jakich rezygnują. Ważnym jest, że do obowiązków tłumacza przysięgłego nie tylko należy przekładanie tekstów, ale jak w przypadku notariusza, jego rolą będzie poświadczanie dokumentów. Mają oni za zadanie nie potwierdzanie prawdziwości dokumentów, ale zwracanie uwagi, czy dokumenty zostały odpowiednio przetłumaczone. Jest to szczególnie istotne przy dokumentach, które podlegają kontroli urzędu skarbowego czy brane są pod uwagę jako dowody w procesach sądowych. Poświadczenie pieczęcią przysięgłego ma więc ogromne znaczenie i może być objęte odpowiedzialnością prawną, jeśli obowiązek zostanie dokonany nienależycie.

Zarobki tłumacza przysięgłego

pieniadzePojawia się więc pytanie, ile przysięgły tłumacz może zarabiać. Wiadomo, że tłumacz języka angielskiego zarobi mniej, niż tłumacz języków azjatyckich. Jasnym jest, że za jedną stronę można żądać od dwudziestu do czterdziestu złotych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tłumacz może wykonywać swoją pracę w podróży, korzystając z laptopa. Niewiele zawodów pozwala na wykonywanie swoich obowiązków zdalnie, nie tracąc przy tym na jakości. Za swoją pracę, przysięgły tłumacz angielskiego, może więc zarobić od trzech do nawet sześciu tysięcy. Zarobki te znacznie przekraczają średnią krajową, dlatego zawód ten można uznać za dochodowy. Sprawa różni się w przypadku przysięgłych, zatrudnionych w instytucjach państwowych – ich dochody zależne są od ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości. Właśnie z tego powodu, tłumacze przysięgli, którzy zdobywają doświadczenie, decydują się na zakładanie własnej działalności. Osoby początkujące natomiast zatrudniają się w instytucjach użytku publicznego.

Szkolenia dla urzędników

szkolenieDobry tłumacz może organizować szkolenia dla urzędników języka angielskiego. Gdy nie ma się dużo zleceń na tłumaczenia, warto pomyśleć o innych usługach i możliwościach. W każdej branży są gorsze miesiące, warto wtedy pomyśleć co tłumacz, mgr z języka angielskiego może zaoferować, szczególnie jeśli podczas studiów lub na jako słuchacz podyplomowy zrobił pedagogikę, takie usługi to:

  • szkolenia dla urzędników
  • szkolenia dla firm
  • korepetycje
  • tłumaczenia konferencyjne
  • tłumaczenia artykułów i książek

Więcej na:


 

Podsumowanie

tłumaczeniaPrzysięgły tłumacz angielskiego powinien zdawać sobie sprawę, że jego praca jest regulowana przez ustawę z 2004 roku o prawach i obowiązkach przysięgłego tłumacza. Osoba, która zamierza zostać tłumaczem, poza ukończonymi studiami magisterskimi, powinna również być niekaraną. W przeciwnym razie, nie zostanie dopuszczona do egzaminu, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zdanie egzaminu nie jest jednak jedynym kluczem do sukcesu. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że przysięgły tłumacz angielskiego powinien budować sobie renomę na rynku. Chcąc tego dokonać, powinno się przyjmować zlecenia od sprawdzonych instytucji oraz wykonywać powierzone obowiązki z najwyższą starannością. Po kilku latach w biurach tłumaczeń lub instytucjach publicznych, zyska stałych klientów, którzy przyjdą do niego nawet, gdy on zmieni miejsce pracy. Przysięgły tłumacz może się także promować za pomocą wirtualnej sieci np. własna strona internetowa, gdzie mógłby zamieszczać próbki swojej pracy. Warto wziąć pod uwagę także ogłoszenia w lokalnej prasie lub słupy z ogłoszeniami. Każdy sposób promocji będzie odpowiednim.

Leave a Comment