Przestrzeganie BHP w firmie

Prowadząc firmę, każdy pracodawca zobligowany jest do szczególnego dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Podobna odpowiedzialność spoczywa także na kadrze zarządzającej, której między innymi zadaniem jest dbanie o odpowiednie warunki pracy dla swoich podwładnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy czyli w skrócie BHP.

Czym jest BHP w firmie?

szkolenia bhp w zakładzie pracyBHP, jak już wcześniej wspomniano jest to Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli zbiór zasad, warunków, obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy związanych z wykonywaniem jak i świadczeniem pracy. Większość przepisów z tym związanych, normowanych jest przez ustawodawcę w Kodeksie Pracy i każdy pracownik jak i pracodawca, zobowiązany jest umową o pracę do ich przestrzegania. Pomimo tego szkolenia bhp w zakładzie pracy przeprowadzane są z tytułu wymogów prawnych, już przed podjęciem zatrudnienia lub w pierwszych jego dniach. Przez co żaden pracownik nie może się bronić tym, że takowych zasad nie znał. Dodatkowo tego typu szkolenia powinny być przeprowadzane systematycznie co parę lat w celu odświeżenia już posiadanej wiedzy, jak i uzupełnienie jej o nowo przyjęte i obowiązujące przepisy. Każde szkolenie BHP kończy się egzaminem, gdzie pracownik może kontynuować swoją pracę tylko w przypadku pozytywnego zaleczenia, czyli uzyskania minimalnej wymaganej ilości punktów przyznawanych za poprawne odpowiedzi.

Przestrzeganie wszystkich przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zarówno przez pracownika jak i pracodawcę powinno zapewnić obydwu stronom odpowiednie warunki do współpracy. Warto więc jest podczas przeprowadzanego szkolenia szczegółowo i sumiennie zapoznać się ze wszystkimi przepisami, jakie nas dotyczą oraz prawami jakie posiadamy jako pracownik ale także związanymi z tym obowiązkami.