Taśmy transportujące w transporterach

Transportery taśmowe to najczęściej występujący element w liniach produkcyjnych, szczególnie w przemyśle ciężkim, ciepłowniach, żwirowniach i wytwórniach mas asfaltowych. Konieczność zapewnienia ciągłego transportu materiału, sprawia, że te urządzenia znajdują liczne zastosowanie w tej dziedzinie i sprawiają się w tym zadaniu doskonale.

Taśmy transportujące w transporterach

taśma transportującaGłównym i najważniejszym elementem każdego transportera jest jego element nośny w postaci taśmociągów gumowych montowanych na rolkach i bębnach konstrukcji transportera. Wytrzymała taśma transportująca jest elementem koniecznym do prawidłowej pracy jednostki transportującej, gdyż to na niej przewozi się materiał do dalszych etapów produkcji, jak również gotowy wyjściowy produkt na magazyn. Taśmy wykonane są ze specjalnej, niekiedy również zbrojonej gumy, która musi zapewniać dużą wytrzymałość w zależności od rodzaju przewożonego na niej produktu. Często transportuje się na niej materiały ostre o dużej twardości i wadze , jak na przykład kruszywa skalne, które mogą powodować uszkodzenie taśmy transportującej. Dlatego należy w takich przypadkach zastosować gumę o większej twardości, ale jednocześnie optymalizując jej elastyczność, co jest podyktowane sposobem pracy taśmy na transporterze, która do prawidłowej pracy musi być odpowiednio naciągnięta na konstrukcję rolkową. Taśmy różnią się od siebie oprócz rodzaju materiału z którego są zbudowane również rodzajem lub brakiem bieżnika na ich powierzchni, szerokością oraz długością.

Wszystkie parametry taśmociągu należy dopasować względem materiału, który będzie na nich transportowany oraz warunkami środowiskowymi w jakich transporter będzie pracował. Często zdarza się tak, że transporter pracuje na zewnątrz i jest przez to narażony na promienie ultrafioletowe, deszcz oraz niskie temperatury.