Vat z zagranicy – kto może go odzyskać?

Polskie prawo mówi, że w nieprzekraczalnym terminie do 30 września możliwe jest złożenie wniosku w sprawie zwrotu zagranicznego podatku od wartości dodanej. Kto jednak może ubiegać się o taki zwrot i jak to zrobić? W dzisiejszym artykule spróbuję nieco rozjaśnić tę sprawę w taki sposób, by nawet nieposługujący się na co dzień prawniczymi terminami wszystko zrozumieli.

Odzyskanie vatu z zagranicy nie dla wszystkich

odzyskanie vat z zagranicyPolskie firmy dokonują transakcji z wieloma kontrahentami spoza swojego kraju, jednak w obrębie Unii Europejskiej. Kupując jakiś towar, usługę, czy środek trwały często opłacają również podatek vat. Takiego doliczonego za granicą podatku podatnik nie może sobie odliczyć w kosztach, jednak może starać się o jego zwrot. Musi jednak spełniać pewne kryteria. Po pierwsze, co nie ulega wątpliwości musi byś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź należeć do którejś ze spółek (cywilnej, jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej). Aby możliwe było odzyskanie vat z zagranicy konieczne jest także, by w czasie, którego wniosek o zwrot dotyczy był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w Polsce, nie sprzedawał wyłącznie towarów i usług nieobjętych podatkiem vat. Taki podatnik nie może być również zameldowany, czy mieć swojej siedziby w kraju Unii Europejskiej, którego ten wniosek dotyczy. Z kolei zakupione towary czy usługi nie mogą być przeznaczone na cele prywatne, ale tylko i wyłącznie dotyczyć prowadzonej przez podatnika działalności.

Próba odzyskania vatu z zagranicy wiąże się z szeregiem kroków, które trzeba wykonać. Ten pozornie skomplikowany proces zniechęca wielu podatników. Z tego powodu mnóstwo firm w Polsce lecz nie tylko pozostawia poza granicami swojego kraju olbrzymie pieniądze z zapłaconego podatku od wartości dodanej.