Zastosowanie wody w przemyśle

 

Niemal żadna gałąź przemysłu nie może obyć się bez wykorzystania wody. Ta substancja jest niezbędna w produkcji praktycznie każdego produktu, z jakim mamy do czynienia w codziennym życiu. Czy to wykorzystywana bezpośrednio w procesie wytwórczym, czy też chociażby chłodziwo, nie mające bezpośredniego kontaktu z produktem.

Woda w przemyśle spożywczym

zbiorniki na wodęPrzemysł spożywczy nie mógłby działać bez dostępu do wody, i to zdatnej do spożycia dla ludzi. Niemalże każdy produkt ma z nią kontakt – nawet jeśli mamy na myśli artykuły spożywcze nie wymagające obróbki przed przeznaczeniem do sprzedaży i konsumpcji, nie wspominając o tym, że zawiera ją w swoim składzie. Każde przedsiębiorstwo branży spożywczej musi mieć na swoim wyposażeniu odpowiednie do profilu produkcji zbiorniki na wodę. Zarówno woda czysta, przed użyciem w procesie produkcyjnym, jak i zużyta, przeznaczona do usunięcia jako ścieki musi być właściwie magazynowana. Szczególnie ścieki powstające podczas pracy w zakładach przetwórstwa mięsa surowego lub przetworów mięsnych muszą być odizolowane, ze względu na ich status mikrobiologiczny kwalifikujący je jako niebezpieczne. Poczynając od wytworzenia produktów spożywczych, aż do etapu dostarczenia ich na półki sklepowe woda okazuje się być niezbędnym elementem procesu technologicznego. Także zachowanie niezbędnego poziomu higieny na linii produkcyjnej najłatwiejsze jest za pomocą mechanicznego usuwania zanieczyszczeń za pomocą wody – czy to czystej, czy połączonej ze środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi.

Nie jest niczym niezwykłym stwierdzenie, iż bez wody niemożliwe byłoby życie na Ziemi. Jest podstawowym składnikiem organizmów żywych, które bez jej obecności w środowisku obumierają. Dlatego też ta niezbędna życiodajna substancja jest nam potrzebna w każdym aspekcie życia.