Znaczenie wzorcowania maszyn wytrzymałościowych

 

Twardościomierze inaczej maszyny wytrzymałościowe są urządzeniami, dzięki którym można zmierzyć twardość materiałów. Jest to niezbędne do przetestowania wytrzymałości danej próbki gumy, tworzywa sztucznego, a nawet metalu. Wykorzystywane do szerokiej gamy metod pomiaru.

Sposoby wzorcowania twardościomierzy w Polsce

wzorcowanie twardościomierza w PolsceKażdy przyrząd pomiarowy musi być co jakiś czas wzorcowany. Jest to ustalanie relacji pomiędzy wartościami wielkości mierzonej określonymi przez przyrząd pomiarowy, a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez państwowe wzorce miar. Wzorcowania dokonują akredytowane laboratoria przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Główny Urząd Miar według określonych procedur oraz w odpowiednich warunkach odniesienia, przede wszystkim ciśnienie, wilgotność temperatura, próżnia. Jednym z zadań akredytowanych laboratoriów jest wzorcowanie twardościomierza w Polsce, czyli sprawdzania siły w maszynach wytrzymałościowych. Poza odpowiednimi jednostkami wzorcowania mogą także dokonywać zakładowe laboratoria oraz pracownika, który użytkuje dany twardościomierz. Częstość wzorcowania zależy od znaczenia sprawdzanych urządzeń, warunków pracy, a także zanieczyszczeń chemicznych oraz mechanicznych. Czynność tą należy powtarzać tak często jak długo twardościomierz jest używany. Po przeprowadzonych czynnościach firma posiadająca twardościomierze otrzymuje od laboratorium dokument poświadczający jego właściwości metrologiczne. Jest to świadectwo wzorcowania zawierające symbole akredytacji.

Warto jest znaleźć usługodawcę, który wzorcuje wszystkie urządzenia podczas jednej wizyty, pozwoli to na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale i czasu. Dotyczy to zwłaszcza firm posiadających kilka maszyn wytrzymałościowych. Wzorcowanie nie jest objęte gwarancją producenta.