Dofinansowanie z unii na zakup aparatury dla przemysłu alkoholowego

Aby rozpocząć działalność w jakiejkolwiek dziedzinie przemysłu niezbędny jest nam nakład finansowy. Teraz jednak możemy otrzymać duże wsparcie od Unii Europejskiej na rozwój własnej firmy w postaci dotacji bądź pożyczki o niskim oprocentowaniu, jednak musimy spełniać ściśle określone warunki.

Myjki ultradźwiękowe, etykieciarki czyli zakup wyposażenia hali produkcyjnej

destylarkaKażdy zakład produkcyjny do sprawnego funkcjonowania wymaga nie tylko miejsca i hali produkcyjnej, ale także odpowiednich linii technologicznych. Proces produkcji win i alkoholi nie jest skomplikowany wymaga jednak specjalnych maszyn m.in.

 • destylarki
 • maszyny napełniające
 • etykieciarki
 • sterylizująco-myjące myjki ultradźwiękowe
 • systemy transportujące
 • maszyny zamykające i butelkujące

Koszty zakupu linii technologicznych nie należą do najniższych. Są to granice setek tysięcy. Do tego dochodzą wynagrodzenia dla pracowników, zakup surowców, podatki itd. Dlatego przeciętna osoba bez wsparcia kredytowego nie jest w stanie sama rozpocząć takiej działalności. Na szczęście w dzisiejszych czasach dostępne są dofinansowania unijne, które w znacznym stopniu ułatwią nam zrobienie pierwszych kroków w branży alkoholowej.

Formy dofinansowania z unii

dofinansowanie z uniiW ramach pomocy finansowej z Unii Europejskiej możemy skorzystać z dwóch programów, które umożliwiają promocję oraz rozwój własnych przedsiębiorstw. Pierwszym z nich jest Kapitał Ludzki „”Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia””, natomiast drugi to Kapitał Ludzki „” Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie””. Unijna pomoc oferuje dofinansowanie:

 • w formie mikropożyczki
 • w formie dotacji

Maksymalna kwota mikropożyczki wynosi 50 tysięcy złotych i jest ona przeznaczona na rozpoczęcie własnej działalności. Pożyczka ta jest nisko oprocentowana, jest to ok. 3,8%. Mamy możliwość uzyskania jej na dłuższy okres, bądź odroczenia spłaty na okres nawet 12 miesięcy nie ponosząc dodatkowych opłat. Korzystniejszym rozwiązaniem jest jednak dotacja, która jest pomocą finansową bezzwrotną. Uzyskanie jej jest jednak bardzo trudne, dlatego z tą formą świadczeń spotykamy się rzadziej niż w przypadku mikropożyczki. Największe szanse na dotację mają osoby bezrobotne, które w niewdanym czasie utraciły pracę.

Jak uzyskać mikropożyczkę lub dotacje unijne dla małych firm?

dotacje z unii europejskiejO uzyskanie dofinansowania pochodzącego z funduszy UE, mogą ubiegać się osoby fizyczne, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Niezbędnym warunkiem jest uzyskanie pełnoletniego wieku. Zakres pomocy finansowej przysługuje także rolnikom, emerytom i pełnoletnim uczniom szkół średnich. Ułatwienie maja osoby które niedawno straciły pracę, niepełnosprawne, młode do 25 roku życia, matki wracające na rynek pracy z urlopu macierzyńskiego, osoby mieszkające na wsi jak i po 45 roku życia. Dodatkowym warunkiem otrzymania środków finansowych z unii jest udział w odpowiednim szkoleniu. Osoba chcąca otrzymać dotację bądź mikropożyczkę nie może także prowadzić działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, poprzedzający złożenie wniosku. Nie otrzymamy dofinansowania także bez odpowiedniego zabezpieczenia, które będzie stanowić gwarancję spłaty pomocy finansowej, jak również spożytkuje ją zgodnie z podpisaną umową i dołączonym biznes planem czy nie zakończy działalności przed terminem zawartym w umowie. Zabezpieczenie takie może stanowić hipoteka, zastaw, poręczenie, gwarancja bankowa itp.


Informacje związane z tematem dostępne są również na:

 • Yeson.eu – strona internetowa firmy sprzedającej myjki ultradźwiękowe i destylarki
 • Supra Serwis – witryna internetowa z ofertą usług w zakresie dofinansowania z unii
 • Wnp.pl – internetowy portal gospodarczy poświęcony biznesowi i przemysłowi

Podsumowanie tematu dofinansowań

Rozpoczęcie własnego przedsiębiorstwa jest nie lada wyzwaniem nie tylko w zakresie wysokich kosztów inwestycyjnych, ale i organizacyjnym. Aby otrzymać dofinansowanie na otworzenie własnej działalności musimy spełnić szereg wymagań oraz złożyć odpowiednie wnioski, jednak warto podjąć takie działania gdyż w dużym stopniu ułatwia nam to start finansowy.

Leave a Comment