W jakich kursach warto brać czynny udział?

Wielu z nas, aby dodatkowo się doszkolić decydują się na kursy zawodowe. Jakie jednak wybrać, gdzie można pracować po jakim kursie? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Edukacja w szkole policealnej

Nauka w szkole policealnejŁódzkie szkoły zawodowe, mają bogatą ofertę bezpłatnych zawodów, które możesz zdobyć. Po zakończeniu edukacji, aby uzyskać tytuł trzeba zdać egzamin zawodowy przed właściwą komisją edukacyjną. Oto przykłady kursów jakie możemy zrobić w miastach takich jak Rzeszów i Łódź: Decydując się ma zawód technika elektryka utrzymasz uprawnienia umożliwiające montowanie instalacji, podzespołów i urządzeń elektrycznych. Wykonuje on prace z zakresu kontrolowania i badania urządzeń elektrycznych oraz maszyn, użytkowania i obsługi urządzeń energooszczędnych, aparatury streującej oraz pomiarowej, instalacji urządzeń przeciwpożarowych. Posiada on również wiedzę potrzebną do posługiwania się dokumentacją techniczną, planowania i nadzorowania ruchu sieci elektrycznej. Zatrudnienie może znaleźć wszędzie tam, gdzie występują maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w przemyśle wydobywczym, hutniczym i transporcie kolejowym, w budowniczym i zakładach gospodarki komunalnej, w biurach projektowych i usługowych. Zawód ten polega przede wszystkim na pomocy i opiece nad osobami chorymi w szpitalu i w warunkach domowych oraz współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, astystowaniu pielęgniarce i konserwowaniu i przyborów i narzędzi stosowanych podczas zabiegów pielęgniarskich. Po tym kursie można pracować w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki zdrowotnej, jako indywidualny pomocnik pacjenta, w fundacjach i stowarzyszeniach pomagających chorym i niepełnosprawnym.

Kursy zawodowe dla dorosłych

Szkolenie sepMoże on pracować w miejscach gdzie zajmują się tłoczeniem i magazynowaniem gazu, firmach zajmujących się sieciami gazowymi, stacjach gazowych, biurach i przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem oraz montażem instalacji gazowych. Między innymi zajmuje się on prowadzeniem dokumentacji związanej z gazownictwem, planowaniem, organizowaniem oraz wykonywaniem usług związanych z instalacją, naprawą, konserwowaniem, monitorowaniem instalacji gazowych, a także lokalizowaniem i usuwaniem awarii. Technik mechatronik wytwarza, projektuje, montuje i prowadzi dokumentację dotyczącą części, podzespołów, urządzeń oraz systemów mechanicznych przy użyciu technik komputerowych. Głównymi miejscami pracy mechatronika są hale produkcyjne i inne miejsca gdzie znajdują się maszyny i urządzenia sterujące oraz w zakładach serwisujących i naprawiających urządzenia mechaniczne. Dodatkowo pracy można szukać również w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej. Głównie praca jest związana z sprzedażą, obsługą klienta, prowadzeniem działań reklamowych i marketingowych, a także prowadzeniem, organizacja i zarządzaniem działalnością handlową. Najpopularniejsze zawody dla technika handlowa to przedstawiciel handlowy, konsultant do spraw obsługi klienta telefoniczny lub stacjonarny.

Kursy na wózki widłowe oraz usuwania azbestu – Warszawa

Kurs na wózek widłowyOprócz ukończenia szkół zawodowych dla wzmocnienia swoich kwalifikacji możesz również zrobić np. obsługi wózka lub usuwania azbestu. Aby wykonywać te czynności wymagane są specjalne uprawnienia. Wprawdzie nie uzyskujesz tytułu, tak jak przy kursach zawodowych, ale kursy ukierunkowane na dane czynności są znacznie krótsze, ale niestety nie zawsze darmowe. W przypadku gdy jesteś bezrobotny, masz prawo poprosić o skierowanie na taki kurs. Wtedy można zrobić to bezpłatnie. Oprócz kursu umożliwiającego obsługę wózka widłowego oraz upoważniającego do zajmowania się zabezpieczaniem, konserwacją i usuwaniem wyrobów zawierających azbest, warszawskie centra certyfikacji umożliwiają kursy takie jak: kurs obsługi koparki, instruktora instruktora nauki jazdy, kurs na spawacza.


Informacje związane z tematem dostępne są również na:

Akademia Zdrowia – strona internetowa z ofertą kursów zawodowych w Łodzi
Hrc.pl – portal internetowy poświęcony pracy i zarządzaniu zasobami ludzkimi
Szkolenia-bhponline.pl – witryna internetowa firmy z Warszawy prowadzącej kursy na wózki widłowe


Na zakończenie:

Na naukę nigdy nie jest za późno. Kto wie może dodatkowy kurs, czy tytuł technika umożliwią Ci nową ścieżkę kariery, albo drogę do awansu? Pamiętaj nauka nigdy nie jest stratą czasu.

Leave a Comment